Приймання установчої серії продукції виробничо-технічного призначення чи нової техніки для потреб залізничного транспорту загального користування регламентоване галузевим стандартом ГСТУ 32.0.08.001-97 "Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України".

До початку робіт необхідно визначити:

 • вимоги споживача щодо властивостей продукції та галузі її використання;[1]
 • сфери призначення, масштаби реалізації та вимоги до продукції;
 • відповідність продукції вимогам безпеки руху на залізницях[2][3], охорони праці та охорони навколишнього природного середовища[4];
 • організації-розробники та підприємства – виробники;
 • місця, рівень, види та обсяги випробувань продукції, необхідність її сертифікації згідно з ДСТУ 3413, атестації виробництва згідно з ДСТУ 3414 або сертифікації системи якості згідно з ДСТУ 3419[5];
 • доцільність замовлення, що залежить від витрат на утримання продукції, капітальних та інших витрат у сфері її експлуатації і ремонту тощо[6].

Комісія з випробувань установчої серії повинна бути призначена керівництвом підприємства-виробника у складі своїх представників, а також представників розробника, споживача та Головних організацій замовника з даного виду продукції (в разі необхідності). Головою комісії може бути призначений представник підприємства-виробника. Комісія призначається рішенням (наказом) Мінтрансу або Укрзалізниці до проведення випробувань найважливіших та важливих видів продукції. Якщо продукція входить у відповідні переліки Держстандарту України, для роботи в комісії запрошується представник цього органу. Під час проведення випробувань установчої серії продукції, що потребує термінової сертифікації, у комісію запрошується представник відповідного органу з сертифікації залізничного транспорту.

Під час виготовлення і приймання виробів установчої серії відповідно до стандартів або технічних умов[7] комісія повинна перевірити:

 • повноту конструкторської і технологічної документації;
 • забезпечення параметрів виробу та готовність технологічних операцій;
 • наявність необхідних спецінструментів, оснащення та обладнання;
 • наявність атестації виробництва[8] та системи якості продукції на підприємстві (з видачею рекомендацій в разі необхідності таких атестацій).

За підсумками випробувань комісія приймає рішення, що оформлюється протоколом[9],затвердженим посадовою особою, яка призначила комісію.

 1. Лист ПрАТ "Запорізький Електровозоремонтний завод" №179 від 26.01.17 про технічні вимоги до лавинних діодів ДЛ161.
 2. Лист ПрАТ "Запорізький Електровозоремонтний завод" №3892 від 16.06.16 щодо якості діодів ДЛ161.
 3. Лист Департаменту Локомотивного господарства ПАТ "Українська Залізниця" стосовно використання діодів ДЛ161-200 притискної конструкції як більш надійної конструкції для ремонту локомотивів "ПАТ Укрзалізниця".
 4. Висновок державної санітарно-епідиміологічної експертизи.
 5. Свідотство про визнання технічної компетентності
 6. Науковий експертний висновок Дніпровського національного університету залізничного транспорту за результатами порівняльного аналізу силових напівпровідникових приладів різного конструктивного виконання.
 7. Титульний лист технічних умов ТУ У 32.1-30077685-032:2010 "Діоди ДЛ161"
 8. Сертифікат відповідності ДП "Дніпровський орган з сертифікації залізничного транспорту".
 9. Акт приймальної комісії №124э-8/24 від 21.03.17р.